Przejdź do treści

Dyniowe inspiracje

Wszystkie zgłoszone dynie zostaną nagrodzone – 25 października 

Regulamin Konkursu Plastycznego pt. ”Dyniowe inspiracje”

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście.
2. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 24 października, w siedzibie GOK Babimost do godz.18:00.
3. Adresatem konkursu są dzieci, młodzież i dorośli z gminy Babimost.
4. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną udekorowaną dynię wykonaną TECHNIKĄ
RÓŻNĄ ,(malowanie, wyklejanie, wycinanie wzorów, technika decoupage, mozaika.. itp.)

5. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora pracy.
6. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi dnia 25 października 2023 o godz. 18:00

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

  1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie do promocji i wydania publikacji w wersji papierowej i elektronicznej. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach, w tym społecznościowych i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko)
  2. Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości za pomocą strony internetowej www.gok-babimost.pl 
  3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że wykonanie pracy na konkurs zostało wykonane osobiście.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na danych pochodzących ze zgłoszeń przedstawionych przez Uczestników.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu lub do odwołania konkursu.
Skip to content