cn_cookies_accepted()
Przejdź do treści

Konkurs plastyczny „Jajko Wielkanocne XXL”

Regulamin
Konkursu Plastycznego

„JAJKO WIELKANOCNE XXL”

Organizatorem konkursu jest GOK Babimost.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 6 do 7 lat) oraz uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Babimost.

 1. Cel konkursu:
 • rozwijanie umiejętności i plastycznych dzieci,
 • kształtowanie rozwoju poznawczego dzieci,
 • rozbudzanie wyobraźni i poczucia estetyki u dzieci.
 1. Zadaniem uczestników konkursu jest
 • samodzielne wykonanie pracy przestrzennej polegającej na wykonaniu jaja wielkości od 15 cm wysokości. Technika zdobienia jaja dowolna.
 1. Praca powinna być wykonana bez pomocy osób dorosłych.
 2. Do pracy należy dołączyć kartkę z informacją:

  Imię i nazwisko autora pracy, wiek dziecka, Telefon do opiekuna prawnego (rodzica).

 3. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną.
 4. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 22 marca 2024 r. do biura GOK.
 5. Jury konkursowe powołane przez organizatora wybierze najciekawsze prace, które zostaną nagrodzone.

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU POINFORMUJEMY TELEFONICZNIE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW.

 1. Kryteria oceny:
 • samodzielność wykonania pracy
 • zgodność z tematem
 • pomysłowość
 • estetyka pracy
 • ogólne wrażenie artystyczne
 1. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

   

 2. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

  1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie do promocji i wydania publikacji w wersji papierowej i elektronicznej. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach, w tym społecznościowych i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko)

  2. Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości za pomocą strony internetowej www.gok-babimost.pl 

  3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że wykonanie pracy na konkurs zostało wykonane osobiście.

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na danych pochodzących ze zgłoszeń przedstawionych przez Uczestników.

  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu lub do odwołania konkursu.

Skip to content