cn_cookies_accepted()
Przejdź do treści
Previous slide
Next slide

Konkurs plastyczny „Portret Mojej Mamy”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO “PORTRET MOJEJ MAMY”


POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście. 
 2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 3. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział zarówno dzieci jak i dorośli z gminy Babimost. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać portret mamy. Praca powinna być wykonana w jednej z wymienionych technik:
  – Malarskiej (farby plakatowe, akrylowe, akwarelowe, olejne, tempery, gwasze, itp,).
  – Rysunkowe (ołówek, kredki ołówkowe, pastele olejne, pastele suche, promarker, węgiel, itp.).
  – Graficznej ( grafika warsztatowa, grafika komputerowa, itp.).
  – Technika własna (mozaika, collage, batik, itp.)
 4. Każdy uczestnik  może zgłosić do Konkursu tylko jedną prace formatu A4. 
 5. Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście do 25 maja 2023 r.
 6. Praca powinna być podpisana: imię i nazwisko autora, wiek, telefon kontaktowy. 
 7. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród i upominków odbędzie się 4 czerwca 2023 r. o godz. 12:00.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie do promocji i wydania publikacji w wersji papierowej i elektronicznej. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach, w tym społecznościowych i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko)
 2. Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości za pomocą strony internetowej www.gok-babimost.pl 
 3. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że wykonanie pracy na konkurs zostało wykonane osobiście.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na danych pochodzących ze zgłoszeń przedstawionych przez Uczestników.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu lub do odwołania konkursu.

Kontakt

GMMINY OŚRODEK KULTURY W BABIMOŚCIE

ul. Gagarina 21

66-110 Babimost

DANE KONTAKTOWE

Phone : 068 351 21 35

Email : oksir_babimost@op.pl

GODZINY OTWARCIA

PON – PT 09:00 – 19:00

NASZE SOCJAL MEDIA
WAŻNE informacje
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
BIP
Skip to content