Przejdź do treści

Konkurs Walentynkowy

REGULAMIN KONKURSU WALENTYNKOWEGO 
“Stwórz ramkę lub świecznik ”

POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście. 

 2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 3. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział zarówno młodziez jak i dorośli z gminy Babimost. Praca powinna być wykonana w jednej technice:
  – przestrzenna (glina, drewno, beton, metal itp.)

 4. Każdy uczestnik  może zgłosić do Konkursu tylko jedną prace. 

 5. Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście w terminie  do 10.02 2024 r.

 6. Praca powinna być podpisana: imię i nazwisko autora, wiek, telefon kontaktowy. 

 7. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród, upominków odbędzie się 14 lutego br.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie do promocji i wydania publikacji w wersji papierowej i elektronicznej. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach, w tym społecznościowych i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko)

 2. Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości za pomocą strony internetowej www.gok-babimost.pl 

 3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że wykonanie pracy na konkurs zostało wykonane osobiście.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na danych pochodzących ze zgłoszeń przedstawionych przez Uczestników.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu lub do odwołania konkursu.

walentynki
Skip to content